Finansowanie zakupu oprogramowania i sprzętu komputerowego.

Widząc bardzo szybki rozwój technologiczny oraz ostrą rywalizację konkurencji, zdajemy sobie sprawę że prowadzenie własnej działalności gospodarczej związane jest ogromnym zaangażowaniem całej załogi, dobrymi pomysłami i nieustanną dbałością o rozwój i konkurencyjność firmy. Aby uniknąć sytuacji w których brak funduszy byłby barierą w rozwoju Państwa firmy podjęliśmy współpracę z firmą Grenkeleasing, specjalizującą się w finansowaniu nowoczesnych technologii, szczególnie oprogramowania oraz sprzętu komputerowego.

Warunki Finansowania
Grenkeleasing oferuje:
- finansowanie w PLN;
leasing oprogramowania
- finansowanie przy zastosowaniu stałej stopy procentowej (raty leasingowe są niezmienne przez cały okres leasingu);
- leasing przedmiotów już od wartości 3.000 zł. netto;
- opłata wstępna wynosi 0%;
- opłata przygotowawcza do 300 zł;
- okres leasingu - od 18 do 48 miesięcy.


Procedura Leasingu

Etapy zawierania umowy leasingu:
- Wybór przedmiotu i autoryzowanego dostawcy - partnera GL przez Klienta.
program na raty
- Przedstawienie dopasowanej do potrzeb Klienta oferty leasingu
(i warunków umowy) przez autoryzowanego dostawcę GL.
- Wypełnienie i podpisanie Wniosku leasingowego i przekazanie wraz z wymaganymi dokumentami pracownikowi autoryzowanego partnera GL.
- Podjęcie decyzji dot. możliwości udzielenia leasingu przez GL
i przekazanie jej partnerowi.
- W przypadku decyzji pozytywnej - przygotowanie umowy leasingu
w oparciu o informacje zawarte we Wniosku leasingowym przez autoryzowanego partnera GL.
- Podpisanie umowy leasingu przez Klienta.
- Wpłacenie wymaganych opłat wstępnych przez Klienta (opłaty początkowej oraz opłaty za opracowanie).
- Odbiór przedmiotu leasingu przez Klienta.