Comarch PPK

Comarch PPK służy do obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych. Aplikacja dostępna jest dla Firm jak i dla Biur Rachunkowych. Ściśle współpracuje z modułami kadrowo- płacowymi Comarch ale może działać z systemami innych producentów oraz samodzielnie. Głównymi funkcjonalnościami Comarch PPK są: możliwość ewidencji danych uczestników PPK, ewidencja składek oraz wybór instytucji finansowej.  Aplikacja PPK przekazuje dane za pośrednictwem plików XML do instytucji zarządzającymi Pracowniczymi Planami Kapitałowymi.

Funkcje aplikacji Comarch PPK:
-prowadzenie ewidencji pracowników
-informacje o pracodawcy i wybranej instytucji finansowej zarządzającej PPK
-integracja z Comarch ERP HR lub import danych z pliku
-rejestr deklarowanych procentowych składek członkowskich dla PPK
-rejestr wystąpień i przystąpień pracowników do PPK
-naliczanie i ewidencja miesięcznych składek na PPK
-generowanie plików zgłoszeniowych, wyrejestrowujących, aktualizujących dane dla instytucji finansowych
-generowanie plików związanych z wypłatą transferową
-informacje o przelewach składek, jakie należy wykonać po przesłaniu składek do instytucji                 Finansowe
-informowanie o najważniejszych zadaniach do wykonania oraz upływających terminach
-generowanie plików o składkach na PPK dla instytucji finansowych

-dostęp poprzez API dzięki czemu możliwa jest integracja z innymi systemami HR i oprogramowaniem kadrowo płacowym

Aplikacja Comarch PPK:
-Ekran startowy aplikacji Comarch PPK pokazujący aktualny stan procesów dotyczących Pracowniczych Planów Kapitałowych w firmie
-Lista pracowników w ramach danego miesiąca z naliczonymi kwotami składek na PPK
-Formularz pracownika pozwalający rejestrować procentową wysokość składek na PPK
-Lista sumarycznych i miesięcznych kwot składek pracowników na PPK
-Lista naliczonych składek na PPK oraz eksport do instytucji finansowej (np. TFI)
-Import danych do aplikacji Comarch PPK z źródeł zewnętrznych.

TOP