Comarch HRM

Comarch HRM (Human Resources Management) to aplikacja pozwalająca na efektywniejsze zarządzanie pracownikami w Twojej firmie
Aplikacja powiązana jest z modułami kadrowo-płacowymi wszystkich systemów Comarch ERP.
Dzięki aplikacji można skutecznie zarządzanie czasem i planem pracy, kwalifikacjami pracowników, urlopami, nieobecnościami i delegacjami oraz prowadzić systemu oceny pracowników.

Aplikacja działa na komputerach, smartfonach, tabletach.

Lista pracowników
-bieżąca kontrola pracowników pod względem obecności
-monitorowanie kwalifikacji pracowników
- dostęp do dokumentów takich jak: kwitki, umowy cywilnoprawne, badania okresowe, świadectwa pracy

 

Zarządzanie urlopami i nieobecności
-planowanie dni urlopowych pracowników
-wgląd do wykorzystanych oraz pozostałych dni urlopu
-planowanie pracy
-zatwierdzanie zgłoszeń urlopowych (możliwość definicji l4,urlop wypoczynkowy)
- podgląd grafiku pracy oraz stanu osobowego firmy

Plan pracy
-plan pracy dla całego zespołu
- umożliwia weryfikacje jedenastogodzinnej przerwy oraz umożliwia wydruk planu pracy
- czas pracy jest wprowadzany ręcznie,  umożliwia to również system RCP

Ocena pracownika
-motywowanie zespołu poprzez okresową ocenę pracownika
-Arkusze umożliwiające analizę pracownika z jego mocniejszych i słabszych stron
- potwierdzenie pracownika z informacją o celach i zadaniach w pracy

Rekrutacja pracowników
- Tworzenie ofert pracy
-publikacja ogłoszeń rekrutacyjnych w firmowym intranecie
-przyjmowanie kandydatur na poszczególne stanowisko oraz ich rozpatrywanie
-modyfikacja klauzuli poufności

 Ewidencja i zarządzanie delegacjami
-możliwość rozplanowania delegacji w kraju oraz poza granicami
-przyznawanie zaliczek i delegacji w aplikacji online

Szkolenia
- definiowanie list szkoleń w firmie
-modyfikowanie harmonogramu szkoleń pracowników i planowanie szkoleń

Korzyści dla pracowników:
 -dostęp do swojego grafiku urlopowego
-wgląd do harmonogramu szkoleń
-możliwość złożenia wniosku urlopowego oraz nieobecności, delegacji
- kontrola statusu w Pracowniczych Planach kapitałowych
-dostęp do intranetu Firmy

W podsumowaniu dzięki Comarch HRM:
- posiadanie dostępu do listy pracowników z danymi
- osobisty pulpit każdego pracownika
- informacje o kwalifikacjach z możliwością edycji
- dostęp do ewidencji umów cywilnoprawnych
- dostęp do wydruków wypłat, pit
- plan pracy w układzie 5,7,31 dni z ustaleniem 11-godzinnej przerwy
-operacje związane z czasem pracy pracownika
- import z informacji RCP
-limity urlopowe
-rejestracja nieobecności
-widok wydruku grafiku urlopowego
- funkcja e-nieobecności
- potwierdzanie oraz planowanie delegacji
-ocena okresowa pracownika
-ewidencjonowanie szkoleń
-powiadomienia mailowe o planowanych e-nieobecnościach
- funkcje związane z zarzadzaniem
-lista użytkowników z informacją o stanie ich konta
- uprawnienia pozwalające na przydzielenie dostępnych funkcji w aplikacji
-wgląd do dokonanych operacji poprzez poszczególnych użytkowników

TOP