OPTIMA - CRM

Comarch ERP Optima CRM to moduł służący do planowania kontaktów z klientem, ewidencja spotkań oraz rozmów telefonicznych. Umożliwia również przydzielenie zadań pracownikom oraz przeprowadzenie procesu windykacji. Głównym zadaniem CRM jest prowadzenie działań marketingowych oraz sprzedażowych. W szybki i łatwy sposób filtruje oraz analizuje dane , kontroluje realizacje zadań działania dla poszczególnych kontrahentów.

 

Funkcje modułu CRM obejmują:
- rejestrację kontaktów z klientami, harmonogramowanie zadań i rejestrację wykonanych czynności, automatyczne generowanie przypomnień do zadań,
- faktury cykliczne – automatyczne generowanie kompletu faktur dla wielu podmiotów,
- automatyczne wysyłki faktur pocztą mailową wg. Harmonogramu
- obsługę firmowej skrzynki pocztowej (email/poczta elektroniczna),
- przygotowanie oraz obsługę ofert handlowych

Dodatkową funkcją w module CRM plus to automatyczny mechanizm windykacji należności oraz możliwość tworzenia ankiet.

Proces windykacji umożliwia:
- automatyczne wysyłanie wiadomości e-mail informujących kontrahentów o nieuregulowanych płatnościach,
- tworzenie kontaktów lub zadań CRM związanych z takimi kontrahentami,
- generowanie i wysyłanie poprzez e-mail ponagleń zapłaty oraz wiadomości informujących o nieuregulowanych należnościach,
- blokowanie sprzedaży

 

Comarch ERP Optima Serwis

Moduł Serwis jest stworzony dla firm które świadczą usługi oraz serwisują sprzedawane towary. Comarch ERP Optima Serwis współpracuje z modułem faktury, modułem magazynowym Comarch ERP Handel/Handel Plus.

Moduł Serwis umożliwia:
- tworzenie zleceń serwisowych i generowanie na ich podstawie dokumentów handlowo-magazynowych,
- tworzenia zleceń cyklicznych na podstawie wzorca - zlecenia mogą być generowane ręcznie lub automatycznie. 
- możliwość planowania i dodawania czynności serwisowych w terminarzu.

 

Comarch ERP Optima Obieg Dokumentów

Moduł Comarch ERP Obieg dokumentów umożliwia gromadzenie i katalogowanie każdego rodzaju dokumentów firmowych oraz ich swobodne wyszukiwanie , procesy obiegu dokumentów można definiować i dostosowywać do własnych potrzeb.

Funkcjonalności modułu:
- gromadzenie dokumentów w dowolnym formacie (jpg, pdf, doc, xls i in.)
- swobodne grupowanie w różnorodnych katalogach
- szczegółowe opisywanie dokumentów za pomocą cech
- łączenie dokumentów z różnymi podmiotami (kontrahenci, banki i in.) oraz z dowolnymi dokumentami wprowadzonymi do bazy danych programu (faktury, dokumenty
magazynowe, dokumenty księgowe)
- łączenie transakcji z dowolną ilością dokumentów elektronicznych
- definiowanie uprawnień pracowników dotyczące edycji i wglądu do dokumentu
- wyznaczanie osoby odpowiedzialnej za dany dokument

TOP