ERP XT

Faktury, Magazyn, Księgowość – program online

Comarch ERP XT 
to nowoczesny system zadedykowany do zdalnego zarządzania małym przedsiębiorstwem. Pozwala na prowadzenie księgi podatkowej jak również pełnej księgowości. W programie możliwe jest wystawienie faktury online, bieżącą analiza stanów magazynowych oraz obsługę sklepu internetowego. Oprogramowanie może współpracować z aplikacjami ​POSOCRBI POINT. Program dostępny w wersji webowej oraz mobilnej, aktualizuje się na bieżąco dzięki czemu zawsze  działa zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

Fakturowanie online

W Comarch ERP XT wystawianie dokumentu  faktury jest bardzo bezpieczne i wygodne.
Po dodaniu kontrahenta poprzez numer NIP ,reszta danych automatycznie pobiera się z bazy GUS, wystarczy uzupełnić nazwy produktów lub usług oraz wysłać fakturę do klienta. 
System umożliwia wystawienie dokumentu  faktury: VAT, VAT marża, Pro-formy, faktury zaliczkowej. Dokumenty mogą być  tworzone zarówno w walucie krajowej oraz zagranicznych.
 

Program w tym wariancie umożliwia:

-ewidencjonowanie sprzedaży na podstawie rachunków, czyli uproszczonego rodzaju sprzedaży oraz sprzedaż detaliczną na podstawie paragonów.
-jest zintegrowany z urządzeniami fiskalnymi i terminalami płatniczymi.
-posiada możliwość dodania faktur zakupu w sposób automatyczny.
-wysłanie drogą mailową faktur sprzedaży.
-Umożliwia również wystawianie faktur  za pomocą mobilnej aplikacji na telefony z systemami Android i iOS.
 

 

Comarch ERP XT – zarządzanie magazynem onlin

Dokumenty wystawione za pomocą modułu Faktury, w połączeniu z ewidencją stanów magazynowych są ściśle powiązane ze stanami magazynowymi w module Magazyn. System ERP XT prowadzi w programie sprzedaż detaliczną prowadzoną przez przeglądarkę  WWW oraz aplikacje mobilną.
Magazyn umożliwia kontrolę ewidencji stanów oraz ruchów magazynowych. Moduł znajdzie swoje wykorzystanie dla firmy w modelu B2B, jak  również małego sklepu oraz firmy która, prowadzi sklep internetowy. Stany magazynowe są aktualizowane na bieżąco, po każdej operacji w systemie, dzięki czemu pozwala na pełna kontrolę sprzedaży i informację o brakach magazynowych.
Moduł Magazyn daje również możliwość prowadzenia inwentaryzacji i spis z natury.

Magazyn w Comarch ERP XT pozwala na:

- przyjęcia i wydania towarów z magazynu – ważnym aspektem jest to, że dzieje się to automatycznie po wprowadzeniu dokumentów przychodowych i kosztowych,
- kontrolę stanów magazynowych i blokadę sprzedaży poniżej tych stanów,
- możliwość wyboru, które towary mają mieć kontrolowany stan, a które nie,
- obsługę kodów EAN, co znacznie usprawnia pracę z wykorzystaniem czytników kodów kreskowych,
- przeprowadzenie inwentaryzacji posiadanych towarów, oraz spisu z natury,

OCR online

OCR to od angielskiego skrótu Opitcal Character Recognition, czyli automatyczne rozpoznawanie tekstu przez program, wykorzystywany do odczytywania skanów zdjęć i dokumentów.

OCR faktur w Comarch ERP XT umożliwia w szybki i łatwy sposób wprowadzić dane ze skanów faktur  oraz zdjęć dokumentów do programu.

Program potrafi rozpoznawać dane takie jak nip, numer dokumentu oraz kwoty i wpisuje je w wyznaczone  miejsca w programie. Automatycznie sprawdza numer nip w bazie GUS i pobiera dane z firmy.

W OCR ERP XT posiada możliwość wgrywania kilkustronicowych dokumentów oraz zaciągania z nich danych do systemu. Posiada również funkcje dodawania obrazu w formatach :PDF, JPG, JPEG, TIFF, PNG. Przygotowana w Comarch ERP XT faktura jest weryfikowana, następnie księgowana i zarchiwizowana przez użytkownika.

 

system OCR rozpoznaje:
- numer NIP  – po znalezieniu numeru NIP sprzedawcy/nabywcy jest on sprawdzany w rejestrze GUS skąd pobrane dane są przenoszone na dokument w rejestrze zakupu/sprzedaży VAT,
- numer dokumentu,
-datę wystawienia i sprzedaży,
-formę płatności i termin płatności,
-stawki VAT oraz kwoty netto i brutto dokumentu,
-numer rachunku bankowego,
-waluta (PLN, EUR, USD, GBP).

Przetestuj za darmo!

TOP