OPTIMA - Księga handlowa

Comarch ERP Optima to najczęściej wdrażany w Polsce program dla zarządzania małymi i średnimi firmami z każdej branży. Poszczególne moduły są przeznaczone do obsługi  każdego obszaru działania firmy (faktury, płace, finanse, sprzedaż, handel z magazynem itd.) -  dzięki temu jest optymalnym systemem ERP do zarządzania firmą. 

Oprogramowanie zawsze pozostaje w zgodzie z obowiązującymi przepisami, ponadto Comarch oferuje aplikacje zintegrowane (np. e-Sprawozdania), które w połączeniu z modułem Księgi Handlowej umożliwią prowadzenie pełnej księgowości w firmie zgodnie i w oparciu o Ustawę o rachunkowości.


Comarch ERP Optima obsługuje wszystkie formy księgowości: 

 1. - pełna księgowość, czyli księgowość kontowa,
 2. - książka przychodów i rozchodów (KPiR), 
 3. - ryczałt.


Najważniejsze funkcje modułu Księga Handlowa to: 

 1. - tworzenie okresów obrachunkowych, 
 2. - wielopoziomowy plan kont, a także grupy kont, 
 3. - księgowanie do jednego lub wielu dzienników cząstkowych,
 4. - zestawienie obrotów i sald za dowolny okres,
 5. - w pełni automatyczne księgowanie dokumentów oraz deklaracji z wykorzystaniem schematów księgowych, 
 6. - predekretacja dokumentów  - czyli „podgląd” przyszłego księgowania,
 7. - księgowania okresowe
 8. pełna ewidencja VAT oraz wydruk deklaracji VAT-7 i VAT-7K, VAT-UE, AT-9M, VAT-27
 9. - zintegrowanie z systemem e-Deklaracji,
 10. - sporządzanie VAT-ZD do deklaracji VAT-7, 
 11. - rozliczanie VAT na zasadach ogólnych i metodą kasową, 
 12. - obliczanie zaliczek na PIT-36, PIT-36L, CIT-8 a także obliczanie i wysyłanie drogą elektroniczną deklaracji rocznych, 
 13. - bilans otwarcia na podstawie sald kont z roku poprzedniego,
 14. - ewidencja dodatkowa – dla dokumentów, które nie są fakturami VAT, np. dowody wewnętrzne, polisy ubezpieczeniowe, zlecenia itp.,
 15. - księgowanie dokumentów bezpośrednio z innych modułów, np. list płac z modułu Płace i Kadry lub dokumentów otrzymania OT, bądź likwidacji LT z modułu Środki Trwałe,
 16. - parowania ze sobą dekretów na kontach rozrachunkowych, 
 17. - generowanie automatycznych różnic kursowych i kompensat w momencie rozrachowywania dekretów), 
 18. - tworzenie zestawień księgowych, w tym: bilans firmy, rachunek zysków i strat, przepływy środków pieniężnych itd.,
 19. - praca rozproszona – czyli import lub eksport plików 
 20. - automatyczną internetową wymianę dokumentów 
 21. - tworzenie i wysyłanie plików JPK ( struktury: VAT, KR, PKPiR, EWP, WB, FA, MAG) do Urzędu Skarbowego, 
 22. - scalenie plików JPK_VAT, 
 23. - automatyczne rozliczanie przelewów bankowych przy imporcie, 
 24. - prowadzenie rozliczeń przy użyciu mechanizmu podzielnej płatności - Split payment, 
 25. - weryfikację numerów rachunków bankowych w wykazie podatników VAT. 

Moduł Księga Handlowa Plus dodatkowo pozwala na:

 1. - generowanie przeszacowania walut, 
 2. - przeglądanie dekretów oraz obrotów i sald w walucie obcej oraz w walucie systemowej,
 3. - zakładanie oraz księgowanie na konta walutowe, 
 4. - księgowanie schematami księgowymi na konta walutowe,
 5. - przeglądanie dekretów oraz obrotów i sald w walucie obcej oraz w walucie systemowej.

TOP