OPTIMA - KPiR

Moduł Comarch ERP Optima Księga Podatkowa wspomaga księgowość w codziennej pracy firmy. Program pozwala na obsługę księgową w zakresie ewidencji ryczałtowej, Księgi Przychodów i Rozchodów (KPiR), a także rozliczenia podatku VAT od towarów i usług.

Najważniejsze funkcje modułu Księga Przychodów i Rozchodów to: 

 1. - wprowadzenie zapisów Księgi Przychodów i Rozchodów 
 2. - Ewidencja Ryczałtowa
 3. - wprowadzenie dokumentów do rejestrów VAT i ewidencji dodatkowej oraz ich księgowanie 
 4. - ewidencja wynagrodzeń,
 5. - ewidencja przebiegu pojazdu,
 6. - spisu z natury,
 7. - naliczanie zaliczek na podatek dochodowy PIT-36/PIT-36L lub PIT-28 oraz obliczanie i wysyłanie drogą elektroniczną deklaracji rocznych,
 8. - możliwość wprowadzenia wielu działalności właściciela do wyliczenia podatku dochodowego 
 9. - sporządzenie deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-UE, VAT-8, VAT-9M, VAT-27,
 10. - wysyłka do systemu e-Deklaracji,
 11. - rozliczanie VAT na zasadach ogólnych i metodą kasową 
 12. - sporządzanie VAT-ZD do deklaracji VAT-7 
 13. - tworzenie i wysyłanie plików JPK (VAT, KR, PKPiR, EWP, WB, FA, MAG) do Urzędu Skarbowego 
 14. - możliwość prowadzenia firmy wielozakładowej,
 15. - prowadzenie rozliczeń przy użyciu mechanizmu podzielonej płatności - Split Payment 
 16. - weryfikację numerów rachunków bankowych w wykazie podatników VAT

TOP