Zrób To Sam: Remanent

REMANENT RAKSSSQL

 

 Ważne: Remanent w programie wykonujemy w dwóch sytuacjach:

-rozpoczynając pracę z programem RAKSSQL, aby wprowadzić do programu informacje dotyczące stanu magazynu spisanego z natury,
-przeprowadzając standardową okresową inwentaryzację magazynu.

Należy pamiętać, że wprowadzenie kartotek towarów nie jest tożsame z przyjęciem towaru do magazynu - dodanie towaru do kartoteki artykułów nie oznacza, że towar został dodany do magazynu. Aby dodać towar do magazynu należy albo wystawić dokument przyjęcia towaru (wewnętrzny lub zewnętrzny w przypadku zakupu towaru) albo remanentu (przy rozpoczęciu pracy z programem lub podczas okresowej inwentaryzacji).

Wykonanie remanentu :

1.Uruchom program.

2.W oknie logowania, jeżeli ustawione jest inaczej, wybierz Identyfikator ADMIN i moduł Sprzedaż, a następnie http://crm.raks.pl/download/attachments/327686/Przycisk_Zatwierd%C5%BA.PNG?version=1&modificationDate=1351512484000&api=v2.

3.W oknie Logowanie do programu kliknij w http://crm.raks.pl/download/attachments/328014/Przycisk_Anuluj.PNG?version=1&modificationDate=1360314887000&api=v2. Otworzy się okno z informacją, że nie zostaną uruchomione funkcje programu związane z obsługą modułu CRM. Kliknij , aby zgodzić się na uruchomienie programu bez CRM-a.

4.W uruchomionym module Sprzedaż w menu głównym wybierz Magazyn, a następnie Remanent [RE] z rozwijanego menu.

5.Pojawia się okno Remanenty/remanenty częściowe. Po lewej stronie okna znajduje się panel filtrujący. W głównej części okna znajduje się lista z dokumentami remanentu, która obecnie powinna być pusta. Kliknij http://crm.raks.pl/download/attachments/328014/Przycisk_Dodaj.PNG?version=1&modificationDate=1352889880000&api=v2 w dolnej części okna, a następnie Remanent z rozwijanej listy.

6.Otworzy się okno Remanent.

W pierwszym panelu okna znajdują się informacje na temat tworzonego dokumentu, takie jak kod dokumentu, jego numer porządkowy i numer dokumentu w formacie zgodnym z maską zdefiniowaną dla danego dokumentu.

 Wskazówka: Maskę numeracji dla dokumentu remanentu można zmienić wybierając w menu głównym Słowniki → Kody dokumentów. W oknie Kody dokumentów należy wyszukać dokument RE i kliknąć w niego dwukrotnie w celu otworzenia okna edycyjnego. W polu Maska można ustawić maskę numeracji zgodnie z indywidualnymi preferencjami.

W zakładce Dostawy po lewej stronie znajduje się panel Grupy artykułów z podziałem na grupy zdefiniowane w kartotece towarów. Po prawej stronie, w panelu Pozycje znajduje się lista wszystkich towarów wprowadzonych w kartotece artykułów wraz z informacją o ich podstawowych właściwościach, w tym o stanie magazynu (obecnie dla wszystkich artykułów stan magazynowy powinien wynosić 0).

 Informacja: Podczas inwentaryzacji można zmienić wartość tylko w kolumnach Nowy stanNowa cena zakupuNowa lokalizacjaNowy numer seryjny/licencji dostawcy i Znaczniki wpisując przy określonym artykule stan spisany z natury. 

 

7. W panelu Pozycje w zakładce Dostawy wpisz w kolumnie Nowy stan wartość stanu magazynu spisanego z natury i uzupełnij ceny zakupu np. zgodnie z poniższymi rysunkami:

http://crm.raks.pl/download/attachments/328014/4.PNG?version=2&modificationDate=1353062381000&api=v2&effects=drop-shadow

http://crm.raks.pl/download/attachments/328014/5.PNG?version=2&modificationDate=1353062456000&api=v2&effects=drop-shadow

http://crm.raks.pl/download/attachments/328014/6.PNG?version=2&modificationDate=1353062523000&api=v2&effects=drop-shadow

8. Kliknij http://crm.raks.pl/download/attachments/328014/Przycisk_Zapisz.PNG?version=1&modificationDate=1352889880000&api=v2.

9. Pojawi się okno Parametry funkcji umożliwiające ustawienie wydruku dokumentu. Zostaw ustawienia domyślne i kliknij http://crm.raks.pl/download/attachments/328014/Przycisk_Zatwierd%C5%BA.PNG?version=1&modificationDate=1352889880000&api=v2. Program wyświetli okno z podglądem wydruku arkusza remanentowego. Możesz wydrukować dokument klikając w http://crm.raks.pl/download/attachments/328014/Przycisk_drukarka.PNG?version=1&modificationDate=1423830810000&api=v2 lub zamknąć okno.

 Informacja: Stworzony dokument można wydrukować później w dowolnej chwili, klikając na niego prawym przyciskiem myszy i wybierając z menu kontekstowego polecenie Drukuj. Można również wydrukować protokół remanentu, na którym znajduje się zestawienie wprowadzonych wartości.

 

10.Dokument remanentu został dodany do listy dokumentów w głównej części okna Remanenty/remanenty częściowe.

http://crm.raks.pl/download/attachments/328014/8.PNG?version=1&modificationDate=1353059105000&api=v2&effects=drop-shadow

 

2.ARKUSZE INWENTARYZACYJNE

Wskazówka: Z arkuszy inwentaryzacyjnych korzystamy w sytuacji, kiedy inwentaryzację przeprowadza kilka osób i każda jest odpowiedzialna za jakąś grupę towarów. Wtedy tworzymy i drukujemy osobne arkusze zawierające określone artykuły dla każdej osoby. Później uzupełniamy osobno każdy arkusz i nanosimy dane na remanent.


Aby wykonać remanent korzystając z arkuszy inwentaryzacyjnych:

1. W uruchomionym module Sprzedaż w menu głównym wybierz Magazyn, a następnie Remanent [RE] z rozwijanego menu.

2.Pojawia się okno Remanenty/remanenty częściowe. W głównej części okna zaznacz dokument stworzony w poprzednim kroku. W dolnej części okna kliknij w http://crm.raks.pl/download/attachments/327832/Przycisk_Dodaj.PNG?version=1&modificationDate=1352976354000&api=v2, a następnie Dodaj arkusz inwentaryzacyjny.

http://crm.raks.pl/download/attachments/327832/1.png?version=1&modificationDate=1352976354000&api=v2&effects=drop-shadow

3. Otworzy się okno Arkusz inwentaryzacyjny (AI). Okno to jest bardzo podobne do okna Remanent. Kliknij w http://crm.raks.pl/download/attachments/327832/Przycisk_Dodaj.PNG?version=1&modificationDate=1352976354000&api=v2, a następnie Dodaj pozycję z remanentu.

4. Otworzy się okno Remanent [podgląd dokumentu]. W panelu Grupy artykułów zaznacz grupę Plastyczne. W panelu Pozycje zaznacz wszystkie artykuły. Następnie kliknij w http://crm.raks.pl/download/attachments/327832/Przycisk_Wybierz.PNG?version=1&modificationDate=1352976354000&api=v2.

 

Wskazówka:

- Aby zaznaczyć kilka kolejnych pozycji na liście zaznacz pierwszą z nich klikając na nią, a następnie wciśnij klawisz Shift i kliknij na ostatnią. Program zaznaczy wszystkie pozycje pomiędzy pierwszą a ostatnią zaznaczoną.

-Aby zaznaczyć kilka nienastępujących po sobie pozycji, zaznaczaj kliknięciem myszy mając wciśnięty klawisz Ctrl. 

-Aby zaznaczyć wszystkie pozycje na liście kliknij Ctrl+A.

 Uwaga: Jeśli program nie zaznacza na raz więcej niż jedną pozycję, musisz aktywować funkcję Zaznaczanie wielu pozycji. Kliknij prawym przyciskiem myszy na nagłówek kolumny tabeli i w menu kontekstowym kliknij w Zaznaczanie wielu pozycji. Umożliwi to wybranie na raz więcej niż jednej pozycji na liście.

5.Program dodał wszystkie zaznaczone artykuły do listy w panelu Artykuły w oknie Arkusz inwentaryzacyjny (AI). Kliknij http://crm.raks.pl/download/attachments/327832/Przycisk_Zapisz.PNG?version=1&modificationDate=1352976354000&api=v2. Program dodał arkusz inwentaryzacyjny w panelu Arkusze inwentaryzacyjne w oknie Remanenty/remanenty częściowe.

6.Kliknij na arkusz prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybierz Drukuj → Arkusz inwentaryzacyjny - bez ilości.

http://crm.raks.pl/download/attachments/327832/2.png?version=1&modificationDate=1352976354000&api=v2&effects=drop-shadow

7.Pojawi się okno Parametry funkcji umożliwiające ustawienie wydruku dokumentu. Zostaw ustawienia domyślne i kliknij http://crm.raks.pl/download/attachments/327967/Przycisk_Zatwierd%C5%BA.PNG?version=1&modificationDate=1352706945000&api=v2. Program wyświetli okno z podglądem wydruku. Możesz wydrukować arkusz klikając w http://crm.raks.pl/download/attachments/327832/Przycisk_drukarka.PNG?version=1&modificationDate=1423831182000&api=v2 lub zamknąć okno. Na wydrukowany arkusz można w odpowiedniej kolumnie nanieść liczbę określonych artykułów spisaną z natury.

 

Wprowadzenie inwentaryzacji do programu

Aby wprowadzić do programu dane ze spisu z natury:

1. W oknie Remanenty/remanenty częściowe w panelu Arkusze inwentaryzacyjne zaznacz odpowiedni arkusz i kliknij na symbol zamkniętej kłódki na granatowym pasku http://crm.raks.pl/download/attachments/327832/Przycisk_k%C5%82%C3%B3dka.png?version=1&modificationDate=1352976354000&api=v2.

 Informacja: W module Sprzedaż domyślnie aktywny jest parametr sprawiający, że dokumenty, które zostają wydrukowane, są automatycznie blokowane i niemożliwa jest ich dalsza edycja. Dlatego, aby móc nanieść na arkusze inwentaryzacyjne stan magazynu spisany z natury, trzeba najpierw odblokować arkusz.

Parametr sterujący blokowaniem dokumentów dostępny jest: menu główne Administracja → Parametry → Parametry firmy → Sprzedaż → Wydruki → Czy blokować dokumenty po wydruku?
http://crm.raks.pl/download/attachments/327832/3.PNG?version=1&modificationDate=1352976354000&api=v2&effects=drop-shadow

 

2. Kliknij dwukrotnie na wiersz z arkuszem, aby otworzyć okno edycji. W panelu Pozycje w zakładce Dostawy wpisz w kolumnie Nowy stan wartość stanu magazynu spisanego z natury i cenę zakupu.

http://crm.raks.pl/download/attachments/327832/7.PNG?version=2&modificationDate=1353062983000&api=v2&effects=drop-shadow

3.Kliknij w http://crm.raks.pl/download/attachments/327832/Przycisk_Zapisz.PNG?version=1&modificationDate=1352976354000&api=v2.

4. Kliknij w http://crm.raks.pl/download/attachments/327832/Przycisk_Operacje.PNG?version=1&modificationDate=1352976354000&api=v2 i z rozwijanego menu wybierz Nanieś arkusz na remanent. Program wyświetli komunikat z pytaniem o zapisanie zmian do remanentu. Kliknij http://crm.raks.pl/download/attachments/327832/Przycisk_Tak.PNG?version=1&modificationDate=1352976354000&api=v2.

5. Kliknij dwukrotnie na dokument remanentu w górnej części okna. Zaznacz grupę Plastyczne i zobacz, że program przepisał wartości wpisane w arkuszu do remanentu. Kliknij http://crm.raks.pl/download/attachments/327832/Przycisk_Anuluj.PNG?version=1&modificationDate=1353063128000&api=v2, aby zamknąć okno.

 Informacja: Dane dotyczące stanu magazynu spisanego z natury można wprowadzić bezpośrednio w dokumencie remanentu.

 

3.Zatwierdzenie remanentu

Aby zatwierdzić remanent:

1. W oknie Remanenty/remanenty częściowe kliknij w http://crm.raks.pl/download/attachments/327832/Przycisk_Operacje.PNG?version=1&modificationDate=1352976354000&api=v2 i z rozwijanego menu wybierz Zatwierdź remanent.

2.Pojawi się okno Data zatwierdzenia (wystawienia) remanentu. Program domyślnie wpisał datę dzisiejszą. Kliknij http://crm.raks.pl/download/attachments/327832/Przycisk_Zatwierd%C5%BA.PNG?version=2&modificationDate=1353063201000&api=v2. Program oznaczył remanent jako zatwierdzony. Dopiero w tym momencie naniesione zmiany zostaną uwzględnione w stanie magazynu.

 Wskazówka: Stan magazynu można sprawdzić w dowolnej chwili wybierając z menu głównego Magazyn → Stan magazynu.

 

 

TOP