RaksSQL - Kadry i Płace

Jest to jeden z modułów programu wspierający pracę osób odpowiedzialnych za sprawy kadrowe i płacowe we wszelkich placówkach - zarówno prywatnych, jak i państwowych. Może funkcjonować sam jak i w połączeniu z innymi  modułami oprogramowania RaksSQL. Działa zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (RODO).  

Najważniejsze korzyści:

Składniki płacowe – w tym przypadku program daje użytkownikowi możliwość skorzystania z gotowych składników, bądź utworzenia własnych i wprowadzenia odpowiednich dla nich formuł.Ilość składników jest nieograniczona.

Listy płatnicze – moduł umożliwia tworzenie dowolnej liczby list. Użytkownik może stworzyć różne listy płac z różnymi datami wypłaty np. dla poszczególnych działów, lub rodzajów umowy. 

Ułatwienia – program współpracuje z Płatnikiem – umożliwia elektroniczne wysłanie deklaracji, oraz kontrolę ich statusu. Współdziała również z systemem Home Banking – co pozwala na zautomatyzowanie przelewów dla list płac. 

Kalendarze -  w czytelny sposób można zaplanować pracę np. dla całego działu. Ewidencjonują wszystkie zdarzenia związane z pracownikiem, które potem zostaną wykorzystane przy tworzeniu listy płac (np. l4, urlop).

Program ma również możliwość powiadomienia o nadchodzących szkoleniach, kończących się umowach, oraz badaniach lekarskich. 

Wszystkie moduły programu są ze sobą powiązane – utworzona lista płac jest od razu widoczna np. dla księgowości, dane wprowadzane są tylko raz.System współpracuje z excel – co pozwala na szybkie przeglądanie zestawień, ewentualną poprawę danych i przeliczenie z poziomu arkusza. Dodatkowo system obsługuje załączniki – daje to możliwość stworzenia bazy dokumentów źródłowych, wyeliminowując problem z ich obiegiem.

TOP