RaksSQL - Sprzedaż

Sprzedaż (HANDEL):
 
Jest to moduł do kompleksowej obsługi sprzedaży, zamówień, zakupów, płatności i rozliczeń z kontrahentami.  Pozwala na zautomatyzowanie procesów, oraz pokazuje pełny obraz prowadzonej działalności handlowej firmy. Możliwa jest również pełna współpraca z zagranicą. Integracja z modułem CRM w znaczący sposób ułatwia zarządzanie procesem sprzedaży.
 
Najważniejsze korzyści:
 
Współpraca z zagranicą – oferje szerokie możliwości dla firm, ktore współpracują z kontrahentami odbiorcami lub dostawcami poza granicami kraju. System wyposażony jest we wszystkie niezbędne dokumenty takie jak WNT, WDT, faktury eksportowe, faktura zakupu w walucie, tax-free, SAD, Intrastat, możliwość prowadzenia kasy w walucie. Dzięki możliwości wprowadzenia dodatkowych kosztów do dokumentów WNT łatwo wyliczyć cenę późniejszej sprzedaży towaru np. do faktury zakupu można doliczyć kosz transportu czy rozładunku (nie jest konieczne tworzenie dodatkowego rozrachunku, koszty dolicza się do ceny końcowej).  
 
Sprzedaż – jest aplikacją do szeroko pojętej obsługi sprzedaży i magazynu w firmach prowadzących działalność handlową, usługową lub produkcyjną. Pozwala na zautomatyzowanie procesów obsługi, sprzedaży, zamówień, zakupów, magazynu, platności i rozliczeń z kontrahentami. Umożliwia łatwe wystawianie i zarządzianie fakturami VAT, WNT, WDT, fakturami zaliczkowymi i eksportowymi w dowolnej walucie. Zapewnia obsługę sprzedaży detalicznej (paragony, kody kreskowe, drukarki fiskalne, wagi elektroniczne), oraz hurtowej (rezerwacje towarów na podstawie zamówień, faktury proforma). Umożliwia tworzenie wielu cenników, definiowanie dowolnej ilości grup rabatowych, obsługę płatności (kasa, bank), oraz prowadzenie wielu magazynów. 
 
Zakupy – moduł w pełni zinterowany z częścią sprzedażową. Użytkownik może wprowadzać do systemu wszystkie dokumenty kosztowe, zaś dzięki powiązaniu z częścią finansową możliwa jest pełna      kontrola zobowiązań i należności. Moduł rozrachunki pozwala na łatwą kontrolę nad finansami firmy. Pełna integracja systemu pozwala łatwo rozliczyć fakturę zakupu z fakturą sprzedażową (kompensata, mozliwość rozliczania zaliczek pracowniczych nawet za pomocą przelewów) i zapewnia pełny obraz firmy z jednego programu.
  
 
Magazyn – program daje możliwość prowadzenia wielu magazynów, a także przypisanie ich do filii przedsiębiorstwa. Praca może odbywać się w trybie bezmagazynowym, lub w trybie magazynowym (wystawienie dokumentu sprzedażowego generuje powstanie dokumentu WZ). W przypadku pracy wielu uzytkowników równocześnie każda pozycja z dokumentu jest automatycznie rezerwowana w magazynie. 
Najistotniejsze cechy: 
    • do artykułów mozna dodawać cechy np rozmiar, kolor, gęstość, wykończenie, 
    • stany magazynowe moga byc uzupełniane automatycznie poprzez generator zamówień,
    • metody rozliczania towaru FIFO i LIFO, bądź ręczne wskazanie dostawcy,
    • ewidencja przychodów i rozchodów (za pomocą automatycznie wystawianych dokumentów, PZ, WZ, PW, RW, MMP, MMR),
    • remanent,
    • ewidencja stanów magazynowych zarówno w ujęciu ilosciowym jak i wartościowym,
    • nr seryjne, oraz lokalizacja,
    • ostrzeżenie o wyczerpaniu zapasów, a także o przekroczeniu stanu minimalnego, lub maksymalnego,
    • szybki wybór kontrahenta w/g nazwy skróconej, nr NIP, kodu kreskowego,
    • współpraca z czytnikami kodów i kolektorami danych,
    • dostosowanie wyświetlanych tabel do wymagań użytkownika, oraz zapamiętywanie tych ustawień,
    • niezależna od magazynu kasa i oferta handlowa (ceny sprzedaży).
 
Szybka produkcja (kompletacja) – umożliwia uproszczoną obsługę zagadnień produkcyjnych. Polega na:
    • zdefiniowaniu składników opisujących z jakich elementów składa sie dany produkt (receptura),
    • rejestracji stanów i etapów produkcji, 
    • procentowe wskazanie stopnia jej wykonania,
    • wskazanie terminu jej planowanego zakończenia,
    • kojarzenie zlecenia produkcyjnego z zamówieniem odbiorcy,
    • sprawdzeniu czy osiągnięta została minimalna rentowność produkcji.  
      
 
Finanse – moduł jest odpowiedzialny za ewidencję, oraz kontrolę operacji kasowych i bankowych. Program zawiera dane o rozrachunkach z kontrahentami, a także informacje o ruchu środków pieniężnych w firmie. Pozwala na bieżąco kontrolować wpływy i wydatki. Współpracuje z systemami bankowymi elektronicznego przesyłania przelewów. Dzięki nowej ewidencji rozrachunków uzyskujemy pełną kontrolę rozliczeń, należności i zobowiązań. Bogactwo zestawień i raportów takich jak: stan rozrachunków, wiekowanie należności, wezwanie do zapłaty, wezwanie do uzgodnienia sald, nota odsetkowa dodatkowo usprawniają i automatyzują codzienną pracę. 
 
 
Punkt Obsługi Sprzedaży POS – moduł sprzedaży detalicznej, który charakteryzuje się odmiennym od standardowego sposobem obsługi klienta. Niezależnie od wielkości firmy sprzedaż detaliczna, najczęściej paragonowa musi odbywać się z wykorzystaniem prostych i czytelnych sposobów. Program współpracuje z czytnikami kodów kreskowych, oraz panelem dotykowym. Specjalnej wielkości ikony, minimum wykonywanych operacji, wszystko w jednym oknie ułatwia szybką obsługę klienta.  Płatności dokonywane przez klientów mogą być rozliczane zarówno gotówką, przelewem, bonem, czekiem jak i kartami płatniczymi. Nie wymaga obsługi przy pomocy myszy komputerowej. 

TOP